Welkom op de website van sportvereniging Unitas Doorn. Neem vooral een kijkje. Onze club telt zo’n 100 enthousiaste leden in alle leeftijden. Voor de kleinsten is er peuter- & kleutergym, daarna kunnen kinderen doorstromen naar de recreatie- of selectiegroepen. Ook volwassenen vinden hun draai bij Unitas. Elke maandag- en woensdagavond gaan de voeten van de vloer tijdens de Total Body Work Out. Op maandag zijn er lessen in Steinheim voor de 55+ers. Plek van samenkomst is de gymzaal aan de Van der Leelaan. Heeft u of uw kind zin om plezierig mee te bewegen? Volg dan eens een proefles. We zien u graag bij Unitas!

Lees meer over de geschiedenis van de turnvereniging Unitas

Proefles?

Laatste nieuws

ALV_2022

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Unitas,

Namens het bestuur wil ik u graag uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van Sport Vereniging Unitas. Deze zal worden gehouden op woensdag 09 november om 20.00 uur. De vergadering is toegankelijk voor alle leden en de ouders van de jeugdleden.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1.      Opening

2.      Vaststellen notulen ALV 27-10-2021

3.      Vaststellen van het jaarverslag 2021-2022

4.      Verslag van de kascommissie 

5.      Vaststellen van de jaarrekening 2021-2012 

6.      Vaststellen van de begroting 2022-2023

7.      Benoeming leden kascommissie 

8.      Contributie 

9.      Ingekomen voorstellen

10.    Vaststellen datum volgende ALV 

11.    Rondvraag

12.    Sluiting

We horen graag of u erbij bent. Aanmelden kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na aanmelding zullen de notulen van de vorige ALV aan u toegezonden worden. 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van S.V. Unitas