Voor de oorlog bestonden er in Doorn twee gymverenigingen: DIO (Door Inspanning Ontspanning), opgericht in 1905 en het in de twintiger jaren opgerichte DOTO (Door Oefening Tot Ontwikkeling). Beide verenigingen oefenden in een houten barak,die de niet helemaal toepasselijke naam ‘gymnastiekzaal’ droeg.

In 1937 kreeg de vereniging de beschikking over de verbouwde oude gereformeerde kerk aan de Kerklaan. Daar waren zelfs enige toestellen als wandrekken, ringen en rekstokken in aangebracht voor de scholen, die de verenigingen mochten gebruiken. Daartegenover stond dat de verenigingen de met veel moeite bij elkaar gebrachte eigen toestellen (twee bruggen, een rekstok dat met spandraden moest worden opgezet, een paard en een springplank) ter beschikking van de scholen stelden.

Toen kwam de oorlog, en de noodzaak om aan te sluiten bij de min of meer genazificeerde bonden, waar men niet voor voelde. Het gevolg: de turnerij ging plat, de kas en de toestellen moesten onderduiken en het lokaal kreeg allerlei bestemmingen, onder andere als gaarkeuken. Na de oorlog was het gebouw allerminst in conditie om weer gebruikt te worden en van de toestellen was ook niet veel bruikbaars meer over. Toen men dus met een schone lei moest beginnen, rees direct de vraag: waarvoor kunnen we nu de geesten daarvoor rijp zijn, niet proberen er één vereniging van te maken. Er kwamen over en weer veel besprekingen en men deed aan weerskanten wat water bij de wijn. DIO zag af van optreden op zondagen en de DOTO-ers hielden niet meer vast aan de rokjes voor dames (die bij toestelwerk zo fraai over de oren konden vallen); ook gingen zij akkoord met de landelijke organisatie in het KNGV.

Om schijn te vermijden dat DOTO door het veel oudere en grotere DIO zou zijn opgeslokt, werd besloten met gezamenlijke inbreng van materiaal, kassaldi en leden een nieuwe vereniging op te richten, onder de zinvolle naam Unitas, oftewel ‘eenheid’. Zo vond op 30 juli 1945 de oprichtingsvergadering van Unitas plaats in te toenmalige bewaarschool aan de Kampweg. De bedoeling was aanvankelijk dat Unitas een overkoepelende sportvereniging zou worden, voor verschillende takken van sport.

In de begintijd bestond dan ook onder andere een eigen wandelafdeling en een volleybalafdeling.

De turners hadden met het eerste jaar al 200 leden, met een leider voor de dames en voor de heren. De grote stimulans voor de groei van het ledental was de opening van de met veel pijn tot stand gekomen eerste echte turnzaal bij de Willem de Zwijgerschool in 1964, enkele jaren later gevolgd door de tweede gymzaal bij de chr. Mavoschool. In 2012 vond een grote wijziging plaats, het verenigingsbestuur werd vernieuwd en er werd een commissie 2020 aangesteld. Ook werd de vereniging weer aangesloten bij het KNGU, de koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Op dit moment telt de vereniging een kleine 100 enthousiaste leden. Dit zijn recreatieve turnleden maar ook selectieturnleden. De trainingen worden verzorgd door Vera Bosboom en Esmee de Gans. Zij worden begeleid door een aantal assistent trainsters. Ook zijn er zo'n 30 volwassen leden die twee keer per week "Body Fit" doen. Deze lessen worden al jarenlang gegeven door Petra de Gans. In 2018 heeft Unitas het certificaat "nijntje Bewegen" aangevraagd en toegekend gekregen. Met deze certificering kunnen we nijntje Beweeglessen aanbieden voor peuters van 2-4 jaar en zijn zowel Yvonne Koper als Kirsten Mayringer bevoegd om deze lessen te kunnen geven. De peuters doorlopen een vast beweegprogramma dat aan het eind afgesloten wordt met een nijntje Beweegdiploma. In de zomer van 2020 heeft een 25 tal sportende 55+ers gevraagd om aangesloten te mogen worden bij Unitas. Vanaf september 2020 kan Unitas dus ook voor de 55+ ers een gevarieerd sportaanbod aanbieden. Voor het meerendeel van de lessen maakt Unitas gebruik van de gymzaal aan de van der Leelaan. De 55+ groep maakt gebruik van sporthal Steinheim te Doorn en we zijn blij dat Teuni Simons deze lessen wil blijven verzorgen. 

Al met al een kleine maar bruisende en enthousiaste club waar het goed toeven is. Zo hebben wij de wekelijkse trainingen maar gaan we ook met grote regelmaat naar een echte turnhal in Utrecht, Leusden of Wijk bij Duurstede. We organiseren jaarlijks in december een Pietenfeest, aan het eind van het jaar is er een eindfeest. Afgelopen zomer hebben we voor het eerst in de zomervakantie, een Unitas Zomerkamp georganiseerd. Dit bleek een groot succes, zo'n 60 kinderen deden daar verspreid over de week aan mee en natuurlijk staan wij open voor nieuwe ideeen en initiatieven. Kortom bewegen is gezond en leuk. Meerdere wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer kinderen vanaf jonge leeftijd plezier in sporten ontwikkelen zij hier hun hele verdere leven profijt van zullen hebben en daar dragen wij, Unitas, graag een steentje aan bij.