VEILIGHEID & PLEZIER staan voorop!

Als lid van de KNGU zet Sportvereniging Unitas zich in voor een veiliger sportklimaat. Dat doen we met elkaar! We respecteren, accepteren en vertrouwen elkaar en maken zo SAMEN de gymsport tot een prachtige veilige sport, ook DICHTBIJ  in onze club!

Dit houdt onder andere in…:

Uiterlijk:

  • Dat er wordt geturnd op turnschoentjes (balletschoentjes) of blote voeten.
  • Dat lang haar in een staart gedragen wordt.
  • Dat er geen sieraden gedragen worden.

De training:

  • Dat kinderen op tijd aanwezig zijn. Het is erg storend als kinderen te laat binnenkomen.
  • Dat kinderen wachten aan de kant tot de training begint.
  • Dat er niet wordt gegeten tijdens de training. 

De zaal:

  • Dat zaal en kleedkamers netjes achterlaten worden.                            

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Functie Naam Emailadres
Voorzitter Ellis Schuurman info@unitasdoorn.nl
Secretaris Yvette van der Schoor info@unitasdoorn.nl
Penningmeester Annelies Ebberink info@unitasdoorn.nl
2e penningmeester Lonneke Roggen info@unitasdoorn.nl
Ondersteuner bestuur Floortje de Jager info@unitasdoorn.nl

Steeds meer mensen zetten zich in voor Unitas en dat vinden wij heel mooi. Een vereniging is immers veel te kwetsbaar als het afhankelijk is van slechts een paar mensen. De vrijwilligers en leden krijgen hier - zeg maar - veel voor in re-TURN.

Er dient al met al best veel werk verzet te worden achter de schermen om het voor onze leden mogelijk te maken om te trainen, wedstrijden te doen en/of andere leuke activiteiten te doen naast het turnen. We doen dit omdat we het leuk vinden maar hebben daarnaast ook allemaal onze andere werkzaamheden, gezin en sociale verplichtingen. Dus wat is fijner dan dat anderen ons komen helpen. Het bestuur van Unitas bestaat momenteel uit vier personen (Yvette van der Schoor, Lonneke Roggen, Annelies Ebberink (penningmeester) en Ellis Schuurman (voorzitter), daarnaast ondersteunt Floortje de Jager de vereniging door de in-en uitgaande mail te verzorgen en de aan- en afmeldingen en proeflessen administratief bij te houden.

Het bestuur vergadert zo’n zeven keer per jaar, meestal op woensdagavond onder het genot van een lekker drankje en soms zelfgemaakte taart. Daarnaast gaan we één keer per jaar met elkaar uit eten en aan het eind van het seizoen organiseren we een BBQ voor het bestuur, andere vrijwilligers en trainsters. Een keer per jaar houden we een Jaarlijkse Algemene Vergadering. Daarin evalueren we het jaar (financieel) en maken we plannen voor de toekomst. Hoewel alle leden hiervoor een uitnodiging krijgen, blijft de opkomst gering. De jaarvergadering voor het volgende seizoen is alweer gepland woensdag 30 oktober 2019 in de kantine van de Schaatsvereniging. Wat zou het leuk zijn als hiervoor meer animo zou zijn en we met elkaar plannen kunnen maken over de toekomst van Unitas. De notulen van de ALV zijn op te vragen via info@unitasdoorn.nl

Geen bestuur ambities, wel vrijwilligers taken vervullen?

Enne, mocht je wel willen helpen maar niet als bestuurslid, wij vinden het ook heel fijn als je onze vereniging anderszins ondersteunt: bijvoorbeeld door te helpen bij een wedstrijd, het organiseren van het Pietenfeest of bij deze evenementen de hapjes en drankjes verzorgen… dat soort dingen.

Interesse: mail naar info@unitasdoorn.nl